Please upgrade your browser

FAQ

Kijk op http://freshiuz.com/be/ok/nl/ voor het type diensten die we bieden. Je betaald € 5, - per week - om gebruik te maken van de diensten van Freshiuz.

Om Freshiuz diensten op de website te bestellen, klik op "Doorgaan", Freshiuz zal je onmiddellijk een sms met alle details van de bestelling sturen. Je kunt hierop reageren om door te gaan met het registratieproces. Het bedrag zal worden afgetrokken van je prepaid saldo of zal op je maandelijkse factuur staan, afhankelijk van je contract met je netwerkoperator.

Nee, je kunt een dienst op elk moment annuleren. Opzegging is onmiddellijk van kracht.

Prijzen en diensten

Je kunt je Freshiuz dienst elk moment annuleren: Ga naar www.gofguidelines.be

Op onze website staan de prijzen en de voorwaarden van de dienst vermeld. Wanneer je je abonneert op onze dienst en je akkoord gaat, ontvang je de prijs informatie ook. Als je dit SMS- bericht ontvangt ben je pas ingeschreven voor onze dienst en zullen er kosten optreden.

Wanneer je je abonneert op de aangeboden dienst van Freshiuz tijdens de Promotie periode, neem je automatisch deel aan deze Promotie. Om de Freshiuz dienst te bestellen, gelieve akkoord te gaan op de website en Freshiuz zal je onmiddellijk een sms sturen met alle details van de bestelling.

Alle deelnemers aan deze Promotie hebben een gelijke kans om de gecommuniceerde prijs te winnen . Na sluiting van de Promotie periode zal de winnaar van de prijs op de hoogte worden gesteld. Zie ook de spelvoorwaarden hiervoor.

Ja, je kunt deelnemen aan meerdere promoties en spelen voor meer prijzen. Wel slechts één inzending per persoon per promotie.

Personen onder de 18 jaar zonder de toestemming van de wettelijke voogd of ouder alsmede werknemers van Freshiuz en hun naaste familieleden en instanties en bedrijven komen niet in aanmerking om deel te nemen aan de Promotie.

Na afloop van de Promotie zal op onpartijdige wijze uit alle Deelnemers één of meerdere willekeurige winnaars, afhankelijk per Promotionele actie, getrokken worden. Dit zal geschieden binnen een periode van 30 dagen na afloop van de actie. De winnaar zal uiterlijk binnen drie maanden na afloop van de actie per sms of telefoon bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven telefoonnummer. Indien de winnaar hier niet op reageert, zal na een periode van 2 (twee) weken nogmaals een sms gestuurd of gebeld worden. Indien de winnaar hier niet binnen 2 (twee) weken op reageert, zal zijn recht op de prijs komen te vervallen en behoudt Freshiuz zich het recht voor de prijs opnieuw aan de promotionele actie toe te voegen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Binnen enkele weken na bekendmaking van de winnaar zal de gewonnen prijs aan de winnaar worden uitgekeerd. De winnaar dient zich rechtsgeldig te kunnen identificeren. Indien de prijs onverhoopt niet beschikbaar mocht blijken te zijn, dan zal de winnaar een vervangende gelijkwaardige prijs ontvangen. Freshiuz aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de prijs later dan aangekondigd wordt ontvangen, of indien de (vervangende) prijs op ondergeschikte punten afwijkt van de aangeboden prijs. Voorts aanvaardt Freshiuz geen aansprakelijkheid indien de winnaar de prijs niet of te laat ontvangt door overmacht waaronder onder meer wordt begrepen beschadiging of vermissing van de prijs tijdens of na de verzending. Freshiuz is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, ongevallen, lichamelijk letsel of overlijden indien deze gevallen zich, voortvloeiend uit het gebruik van de prijzen, zouden voordoen, tenzij er sprake zou zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Freshiuz of haar medewerkers. Freshiuz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verkeerd aangeleverde prijsinformatie door een adverteerder/sponsor. Eventuele verzendkosten of koerier kosten zullen worden gedragen door de winnaar.

Voor de diensten van Freshiuz betaal je € 5 per week, -. Er zijn geen extra kosten van toepassing op deelname aan een Promotie.

Het is mogelijk dat je niet meer weet dat je je hebt ingeschreven voor onze service. Om je te abonneren op onze diensten dien je op de website akkoord te gaan met de voorwaarden. Alleen als dat gebeurt ben je geabonneerd. Zorg ervoor dat niemand anders toegang heeft tot je telefoon en in staat is om je telefoonnummer te abonneren op onze service zonder je toestemming. Controleer de berichten die je ontvangt zeer goed en van welk nummer je ze ontvangt. Neem contact op met de klantenservice van je mobiele provider of ga naar www.gofguidelines.be

Op onze website en Promoties wordt vermeld dat personen onder de 18 jaar expliciete toestemming moeten hebben van hun ouders of voogd. We kunnen niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld indien een minderjarig kind zich inschrijft zonder toestemming van de ouders. Om uit te schrijven ga naar www.gofguidelines.be. Wij handelen volgens de richtlijnen van de lokale mobiele operators en de smsgedragscode.